RSS

Category Archives: ಜಿ.ಪಿ.ರಾಜರತ್ನಂ

ಹೆಂಗಸ್ರವ್ರೆ ಹೂವಿದ್ದಂಗೆ / hengasravre hooviddange

click to play

[audio http://cl.ly/45041g2y430k/hengasravre_hooviddange.mp3]

ಹೆಂಗಸ್ರವ್ರೆ ಹೂವಿದ್ದಂಗೆ
ನಲ್ಗಿಸ್ಬಾರ್ದು ಅವ್ರ್ನ್ ।।
ಚೋಟುದ್ದ ಹೂವಂತದ್ನ
ಒದ್ದು ನಿಂದ್ರ ಉದ್ದಾರಾದ್ನ ।। ಹೆಂಗಸ್ರವ್ರೆ ।।

ಸಾಹಿತ್ಯ – ಜಿ.ಪಿ.ರಾಜರತ್ನಂ
ಸಂಗೀತ / ಗಾಯನ – P ಕಾಳಿಂಗ ರಾವ್

download hengasravre hooviddange

 

 

ನೀ ನನ್ ಅಟ್ಟೀಗ್ ಬೆಳಕಂಗ್ ಇದ್ದೆ ನಂಜು / nee nan atteeg belkang idde nanju

click to play

ನೀ ನನ್ ಅಟ್ಟೀಗ್ ಬೆಳಕಂಗ್ ಇದ್ದೆ ನಂಜು
ಮಾಗೀಲ್ ಉಲ್ಮೇಲ್ ಮಲಗಿದ್ದಂಗೆ ಮಂಜು
ಮಾಗಿ ಕುಗ್ತು ಬೇಸ್ಗೆ ನುಗ್ತು
ಇದ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ಮಾಯವಾಗೋಯ್ತು ಮಂಜು
ನಂಗೂ ನಿಂಗೂ ಯೆಂಗ್ ಅಗಲೋಯ್ತು ನಂಜು ।। ನೀ ನನ್ ।।

ಸೀರಂಗ್ಪಟ್ನ ತಾವ್ ಕಾವೇರಿ ಒಡದಿ
ಯೆಳ್ಡೊಳಾಗಿ ಪಟ್ನದ್ ಸುತ್ತ ನಡದಿ
ಸಂಗಂದಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ ಮಳ್ಳಿ
ಮುಂದಕ್ ವೋದ್ದು ನಮಗೆ ಗ್ನಾನದ್ ಪಂಜು
ಈಗ ಆಗಲಿದ್ರೇನ್ ಮುಂದ್ ನಾವ್ ಸೇರ್ತಿವಿ ನಂಜು ।। ನೀ ನನ್ ।।

ಆಗಲೋಡೋಗ್ತೆ ರಾತ್ರಿ ಬಂತಂತ್ ಅಂಜಿ
ರಾತ್ರಿ ಮುಗದೋದ್ರ್ ಆಗಲೆ ಅಲ್ವ ನಂಜಿ
ರಾತ್ರಿ ಬಿತ್ತು ಆಗಲೇ ಬತ್ತು
ಓಗೋದ್ ಮಳ್ಳಿ ಬರೋದ್ಕಲ್ವ ನಂಜಿ
ಆ ನೆಮ್ಕೆ ನನ್ ಜೀವಾನ್ ಉಳಸೋ ಗಂಜಿ ।। ನೀ ನನ್ ।।

ಸಾಹಿತ್ಯ – ಜಿ.ಪಿ.ರಾಜರತ್ನಂ

ಸಂಗೀತ – ಮೈಸೂರು ಅನಂತಸ್ವಾಮಿ

ಗಾಯನ – ರಾಜು ಅನಂತಸ್ವಾಮಿ

download nee nan atteeg belkang idde nanju

 

 

 

ಟ್ಯಾಗ್ ಗಳು: , , , , , , ,

ಬ್ರಹ್ಮ ನಿಂಗೆ ಜೋಡಿಸ್ತೀನಿ / brahma ninge jodistini

click to play

ಪಿ.ಕಾಳಿಂಗ ರಾವ್ ದನಿಯಲ್ಲಿ

ರಾಜು ಅನಂತಸ್ವಾಮಿ ದನಿಯಲ್ಲಿ

ಬ್ರಹ್ಮ ನಿಂಗೆ ಜೋಡಿಸ್ತೀನಿ ಎಂಡ ಮುಟ್ಟಿದ ಕೈನ
ಭೂಮಿಯುದ್ದಕ್ ಬೊಗ್ಗಿಸ್ತೀನಿ ಎಂಡ ತುಂಬ್ಕೊಂಡ್ ಮೈನ ||
ಬುರ್ ಬುರ್ ನೊರೆ ಬಸಿಯೊ ಅಂತ ವಳ್ಳೆ ವುಳಿ ಎಂಡ
ತರ್ತೀನ್ ನಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೇಳೋ ಸರ್ಸೊತ್ತಮ್ಮನ್ ಗಂಡಾ || ಬ್ರಹ್ಮ ||

ಸರ್ಸೊತ್ತಮ್ಮ ಮುನಿಸ್ಕೊಂಡವ್ಳೆ ನೀನಾದ್ರ್ ವಸಿ ಏಳು
ಕುಡುದ್ ಬುಟ್ಟಾಡ್ದ್ರೆ ತೊಲ್ತದಣ್ಣ ನಾಲ್ಗೆ ಬಾಳ ಗೋಳು  || ಬ್ರಹ್ಮ ||

ಅಕ್ಸರನೆಲ್ಲಾ ಸರ್ಸೊತ್ತಮ್ಮ ಪಟ್ಟಾಗಿಟ್ ಕೊಂಡುಬುಟ್ಟು
ಮುನಿಯಾ ಎಂಡಾ ಬಿಡುವಂಗೇನೆ ಬಿಡ್ತಾಳ್ ಅವಳ್ ಕೈ ಗಟ್ಟಿ
ಮುನಿಯಂಗಾನಾ ಕಾಸೋಗ್ತೈತೆ ಹೆಚ್ಗೆ ಎಂಡಾ ಬಿಟ್ಟ್ರೆ
ಸರ್ಸೊತಮ್ಮಂಗೇನೊಗ್ತೈತೆ ಮಾತ್ ಸಲೀಸಾಗ್ ಕೊಟ್ಟ್ರೆ || ಬ್ರಹ್ಮ ||

ನಂಗೆ ನೀನು ಲಾಯ್ರಿಯಾಗಿ ನನ್ ಕೇಸ್ ಗೆದ್ ಗಿದ್ ಕೊಟ್ರೆ
ಮಾಡ್ತೀನಪ್ಪನಿನ್ನೊಟ್ಟೇನ ಹುಳಿ ಎಂಡದ್ ಪೊಟ್ರೆ || ಬ್ರಹ್ಮ ||

ಕಮಲದ್ ಹೂವಿನ್ ಕುರ್ಚಿ ಮೇಲೆ ಜೊಕಾಗ್ ಕುಂತ್ಕೊ ನೀನು
ನಾಕು ಮೂತಿಗ್ ನಾಕು ಬುಂಡೆ ಎಂಡ ತರ್ತೀನ್ ನಾನು
ಸರ್ಸೊತಮ್ಮಂಗೇಳಾಕಿಲ್ಲಾ ನೀನೇನ್ ಹೆದರ್ಕೊಬೇಡಾ ||
ಕೇಳಿದ್ ವರಾನ್ ವಂದಿಸ್ ಕೊಟ್ರೆ ತಕ್ಕೊ ಎಂಡದ್ ಫೇಡಾ

ಬ್ರಹ್ಮ ನಿಂಗೆ ಜೋಡಿಸ್ತೀನಿ ಎಂಡ ಮುಟ್ಟಿದ ಕೈನ
ಭೂಮಿಯುದ್ದಕ್ ಬೊಗ್ಗಿಸ್ತೀನಿ ಎಂಡ ತುಂಬ್ಕೊಂಡ್ ಮೈನಾ

ಸಾಹಿತ್ಯ – ಜಿ.ಪಿ.ರಾಜರತ್ನಂ
ಸಂಗೀತ – ಪಿ.ಕಾಳಿಂಗ ರಾವ್

download brahma ninge jodistini — P Kalingarao

download brahma ninge jodistini – raju ananthaswamy

 

ಟ್ಯಾಗ್ ಗಳು: , , , , ,

ಮಡಿಕೇರಿ ಮೇಲ್ ಮಂಜು / madikeri mel manju

click to play

ಬೂಮೀನ್ ತಬ್ಬಿದ್ ಮೋಡ್ ಇದ್ದಂಗೆ
ಬೆಳ್ಳಿ ಬಳಿದಿದ್ ರೋಡ್ ಇದ್ದಂಗೆ
ಸಾಫಾಗ್ ಅಳ್ಳ ತಿಟ್ಟಿಲ್ದಂಗೆ
ಮಡಿಕೇರಿ ಮೇಲ್ ಮಂಜು!

ಮಡಗಿದ್ ಅಲ್ಲೇ ಮಡಗಿದ್ದಂಗೆ
ಲಂಗರ್ ಬಿದ್ದಿದ್ ಅಡಗಿದ್ದಂಗೆ
ಸೀತಕ್ ಸಕ್ತಿ ಉಡುಗೋದಂಗೆ
ಅಳ್ಳಾಡಾಲ್ದು ಮಂಜು!
ತಾಯಿ ಮೊಗೀನ್ ಎತ್ಕೊಂಡ೦ಗೆ
ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಅತ್ಕೊ೦ಡ೦ಗೆ
ಮಡಿಕೇರೀನ ಎದೆಗೊತ್ಕೊಂಡಿ
ಜೂಗಾಡ್ತಿತ್ತು ಮಂಜು!

ಮಲಗಾಕ್ ಸೊಳ್ಳೆಪರದೆ ಕಟ್ಟಿ
ಒದಿಯಾಕ್ ಒಗದಿದ್ ದುಬಟಿ ಕೊಟ್ಟಿ
ಪಕ್ದಾಗ್ ಗಂದದ್ ದೂಪ ಆಕ್ದಂಗ್
ಮಡಿಕೇರೀ ಮೇಲ್ ಮಂಜು!
ಮಂಜಿನ್ ಮಸಕಿನ್ ಕಾವಲ್ನಲ್ಲಿ
ಒಣಗಿದ ಉದ್ದಾನೆ ಉಲ್ನಲ್ಲಿ
ಒಳಗೆ ಏನೋ ಸರದೋದಂಗೆ
ಅಲಗಾಡ್ತಿತ್ತು ಮಂಜು!
ನಡಿಯೋ ದೊಡ್ದೊಡ್ ದೇವಲ್ನಂಗೆ
ಪಟ್ಟದ್ ಸುತ್ತಿನ್ ಕಾವಲ್ನಂಗೆ
ಅಲ್ಲಲ್ಲೇನೆ ಅಂಗಂಗೇನೆ
ಗಸ್ತಾಕ್ತಿತ್ತು ಮಂಜು!

ಸೂರ್ಯನ್ ಕರೆಯಾಕ್ ಬಂದ್ ನಿಂತೋರು
ಕೊಡಗಿನ್ ಎಲ್ಲಾ ಪೂವವ್ನೋರು
ತೆಳ್ನೆ ಬೆಳ್ನೆ ಬಟ್ಟೇನಾಕಿ
ಬಂದಂಗಿತ್ತು ಮಂಜು!
ಚಿಮ್ತಾನಿದ್ರ್ ಎಳಬಿಸಿಲಿನ್ ಕೆಂಪು
ಮಂಜಿನ್ ಬಣ್ಣ ಕಣ್ಗೆ ತಂಪು!
ಕೊಡಗಿನ್ ಲಸ್ಮೀರ್ ಪೂವಮ್ನೋರ್ಗೆ
ಆಲಿನ್ ಸೌಂದ್ರೀ ಮಂಜು!
ಅಗಲೇ ಬರಲಿ ರಾತ್ರೇ ಬರಲಿ
ಬಿಸಿಲು ನೆರಳು ಏನೇ ಇರಲಿ
ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಾಕ್ ತಾವ್ ಕೊಡಲ್ದು
ಮಡಿಕೇರೀಗೆ ಮಂಜು!
ತೈಲ ನೀರಿನ್ ಮೇಗಿದ್ದಂಗೆ
ಪೂವಮ್ಮ – ನನ್ ತಂಗೀದ್ದಂಗೆ
ಬಿಟ್ಟೂ ಬಿಡದಂಗ್ ಇಡಕೋ೦ತಿತ್ತು
ಮಡಿಕೇರೀಗೆ ಮಂಜು!

ಸಾಹಿತ್ಯ – ಜಿ. ಪಿ. ರಾಜರತ್ನಂ
ಸಂಗೀತ / ಗಾಯನ – ಮೈಸೂರು ಅನಂತಸ್ವಾಮಿ

download madikeril manju

 

ಟ್ಯಾಗ್ ಗಳು:

ಯೇಳ್ಕೊಳ್ಳಾಕ್ ಒಂದ್ ಊರು / elkollak ond ooru

click to play

ರಾಜು ಅನಂತಸ್ವಾಮಿ ದನಿಯಲ್ಲಿ

ಪಿ ಕಾಳಿಂಗರಾವ್ ದನಿಯಲ್ಲಿ

ಯೇಳ್ಕೊಳ್ಳಾಕ್ ಒಂದ್ ಊರು
ತಲೇಮೇಗ್ ಒಂದ್ ಸೂರು
ಮಲಗಾಕೆ ಬೂಮ್ತಾಯಿ ಮಂಚ;
ಕೈ ಯಿಡದೋಳ್ ಪುಟ್ನಂಜಿ
ನೆಗನೆಗತ ಉಪ್ಗಂಜಿ
ಕೊಟ್ರಾಯ್ತು ರತ್ನನ್ ಪರ್ಪಂಚ!

ಅಗಲೆಲ್ಲ ಬೆವರ್ ಅರ್ಸಿ
ತಂದದ್ರಲ್ಲ್ ಒಸಿ ಮುರ್ಸಿ
ಸಂಜೇಲಿ ವುಳಿ ಯೆಂಡ ಕೊಂಚ
ಯೀರ್ತ ಮೈ ಝುಂ ಅಂದ್ರೆ
ವಾಸ್ನೆ ಘಂ ಘಂ ಅಂದ್ರೆ
ತುoಭೋಯ್ತು ರತ್ನನ್ ಪರ್ಪಂಚ!

ಏನೋ ಕುಸಿಯಾದಾಗ
ಮತ್ತ್ ಎಚ್ಚಿ ಓದಾಗ
ಅಂಗೇನೆ ಪರಪಂಚದ್ ಅಂಚ
ದಾಟ್ಕಂಡಿ ಆರಾಡ್ತ
ಕನ್ನಡದಲ್ ಪದವಾಡ್ತ
ಇಗ್ಗೋದು ರತ್ನನ್ ಪರ್ಪಂಚ!

ದುಕ್ಕಿಲ್ಲ ದಾಲಿಲ್ಲ
ನಮಗ್ ಅದರಾಗ್ ಪಾಲಿಲ್ಲ
ನಾವ್ ಕಂಡಿಲ್ಲ್ ಆ ತಂಚ ವಂಚ;
ನಮ್ಮಸ್ಟಕ್ ನಾವಾಗಿ
ಇದ್ದಿದ್ರಲ್ಲ್ ಆಯಾಗಿ
ಬಾಳೋದು ರತ್ನನ್ ಪರ್ಪಂಚ!

‘ಬಡತನ ಗಿಡತನ
ಏನಿದ್ರೇನ್ ? ನಡೆತೇನ
ಚೆಂದಾಗ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಾದೆ ಅಚ್ಛ!’ –
ಅಂದ್ಕೊಂಡಿ ಸುಕವಾಗಿ
ಕಸ್ಟಕ್ ನೆಗಮೊಕವಾಗಿ
ನೆಗೆಯೋದೆ ರತ್ನನ್ ಪರ್ಪಂಚ!

ದೇವ್ರ್ ಏನ್ರ ಕೊಡಲಣ್ಣ
ಕೊಡದಿದ್ರೆ ಬುಡಲಣ್ಣ
ನಾವೆಲ್ಲ ಔನೀಗೆ ಬಚ್ಚ!
ಔನ್ ಆಕಿದ್ ತಾಳ್ದಂಗೆ
ಕಣ್ ಮುಚ್ಚೊಂಡ್ ಯೇಳ್ದಂಗೆ
ಕುಣಿಯಾದೆ ರತ್ನನ್ ಪರ್ಪಂಚ!

ಸಾಹಿತ್ಯ – ಜಿ.ಪಿ.ರಾಜರತ್ನಂ
ಸಂಗೀತ – P ಕಾಳಿಂಗ ರಾವ್

download elkollak ond ooru – raju ananthaswamy

download elkollak ond ooru – p kalingarao

 

ಟ್ಯಾಗ್ ಗಳು: , , , , ,

ಎಂಡ ಮುಟ್ದಾಗ್ಲೆಲ್ಲ ನಂಗೆ / enda mutdaaglella nange

click to play

ಎಂಡ ಮುಟ್ದಾಗ್ಲೆಲ್ಲ ನಂಗೆ ಎನೋsssss ಕುಸಿ ಆಗ್ತೈತೆ
ಕುಡ್ಕುನ್ ಮಾತ್ ಅಂದ್ರಂಗೆ ಅಲ್ಲ ನೆಗ ಉಕ್ಕ್ಬರ್ತೈತೆ ||

ಈಚಲ್ ಮರದಲ್ ಮಲಗಿದ್ ಎಂಡ ಕಟ್ಟಿದ್ ಮಡಕೆಗರ್ದು
ಭಾರಿ ಪೀಪಾಯಿನಾಗಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ ತುಮ್ಬ್ಕೊಂತೈತೆ ಸುರ್ದು ಸುರ್ದು ಸುರ್ದು ಸುರ್ದು ಸುರ್ದು ಸುರ್ದು
ಅಲ್ಲಿನ್ದಿಲ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿನ್ದಲ್ಗೆ
ಅಲ್ಲಿನ್ದಿಲ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿನ್ದಲ್ಗೆ ಪೀಪಾಯ್ನಲ್ ಉಲ್ಲಾಡಿ
ಕುಡ್ಕುನ್ ಬುಂಡೇಲ್ ಉಟ್ಕೊಂತೈತೆ ಎಂತ ಜನ್ಮ ನೋಡು ನೋಡು ನೋಡು ನೋಡು ನೋಡು ನೋಡು

ಎಂಡ ಮುಟ್ದಾಗ್ಲೆಲ್ಲ ನಂಗೆ ಎನೋsssss ಕುಸಿ ಆಗ್ತೈತೆ
ಕುಡ್ಕುನ್ ಮಾತ್ ಅಂದ್ರಂಗೆ ಅಲ್ಲ ನೆಗ ಉಕ್ಕ್ಬರ್ತೈತೆ

ರಬ್ಬರ್ ಚಂಡ್ನಂಗ್ ಅಲ್ಲಿನ್ದಿಲ್ಗೆ ಎಂಡ ಉಲ್ಲ್ಲಾಡ್ತಿದ್ದು
ಕೊನೆಯಾಗ್ ಸಾಂತಿ ಕಂಡ್ಕೊಂತೈತೆ ಕುಡ್ಕುನ್ ವಟ್ಯಾಗ್ ಬಿದ್ದು ಬಿದ್ದು ಬಿದ್ದು ಬಿದ್ದು ಬಿದ್ದು ಬಿದ್ದು

ಸಿಕ್ಕಿದ್ ದೇಹ ತಬ್ಬಿಡ್ಕೊಂಡಿ ಆತ್ಮ ಅಲ್ಯೋ ಅಂಗೆ
ಎಂಡ ಅಲ್ದಿದ್ ನೆಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮೈ ಜುಮ್ ಅನ್ತೈತಂಗೆ

ಎಂಡ ಮುಟ್ದಾಗ್ಲೆಲ್ಲ ನಂಗೆ ಎನೋsssss ಕುಸಿ ಆಗ್ತೈತೆ
ಕುಡ್ಕುನ್ ಮಾತ್ ಅಂದ್ರಂಗೆ ಅಲ್ಲ ನೆಗ ಉಕ್ಕ್ಬರ್ತೈತೆ

ಬ್ರಹ್ಮ ಅನ್ನೋ ಅದ್ರಲ್ ಆತ್ಮ ಬೆರ್ಕೊಂಡ್ ಹೋಗೊವಂಗೆ
ಬೆಸ್ಕೊಂತೈತೆ ಮೈನಾಗ್ ಎಂಡ ಗುರ್ತೆ ಗೊತ್ಹಾಗ್ದಂಗೆ ಅಂಗೆ ಅಂಗೆ ಅಂಗೆ ಅಂಗೆ ಅಂಗೆ ಅಂಗೆ
ಎಂಡ ಮುಟ್ದಾಗ್ಲೆಲ್ಲ ನಂಗೆ ಎನೋsssss ಕುಸಿ ಆಗ್ತೈತೆ ||
ಕುಸೀಗ್ ಕಾರಣ ಗೊತ್ತಾಯಿತೀಗ ಕುಣಿಯೋವಂಗಾಯಿತೈತೆ

ಸಾಹಿತ್ಯ ಜಿ.ಪಿ.ರಾಜರತ್ನಂ
ಸಂಗೀತ – ?
ಗಾಯನ – ರಾಜು ಅನಂತಸ್ವಾಮಿ

download enda mutdaaglella nange eno kusi aagtaite

 

ಟ್ಯಾಗ್ ಗಳು: , , , ,

ಯೆಂಡ ಯೆಡ್ತಿ ಕನ್ನಡ್ ಪದಗೊಳ್ / enda edti kannad padagol

click to play

ಯೆಂಡ ಯೆಡ್ತಿ ಕನ್ನಡ್ ಪದಗೊಳ್
ಅಂದ್ರೆ ರತ್ನಂಗ್ ಪ್ರಾಣ!
ಬುಂಡೇನ್ ಎತ್ತಿ ಕುಡದ್ಬುಟ್ಟಾಂದ್ರೆ-
ತಕ್ಕೊ! ಪದಗೊಳ್ ಬಾಣ!

ಬಗವಂತ್ ಏನ್ರ ಬೂಮೀಗ್ ಇಳದ
ನನ್ ತಾಕ್ ಬಂದಾಂತ್ ಅನ್ನು;

ಪರ್ ಗಿರೀಕ್ಸೆ ಮಾಡ್ತಾನ್ ಔನು-
ಬಕ್ತನ್ ಮೇಲ್ ಔನ್ ಕಣ್ಣು!

‘ಯೆಂಡ ಕುಡಿಯಾದ್ ಬುಟ್ ಬುಡ್ ರತ್ನ!
‘ಅಂತ್ ಔನ್ ಏನಾರ್ ಅಂದ್ರೆ-
ಮೂಗ್ ಮೂರ್ ಚೂರಾಗ್ ಮುರಸ್ಕೋಂತೀನಿ

ದೇವರ್ ಮಾತ್ಗ್ ಅಡ್ಬಂದ್ರೆ!
‘ಯೆಂಡ ಬುಟ್ಟೆ. ಯೆಡ್ತೀನ್ ಬುಟ್ ಬುಡ್!’

ಅಂತ್ ಔನ್ ಏನಾರ್ ಅಂದ್ರೆ-
ಕಳದೋಯ್ತ್ ಅಂತ ಕುಣದಾಡ್ತೀನಿ
ದೊಡ್ಡ್ ಒಂದ್ ಕಾಟ! ತೊಂದ್ರೆ!

‘ಕನ್ನಡ ಪದಗೊಳ್ ಆಡೋದ್ನೆಲ್ಲ
ನಿಲ್ಲೀಸ್ ಬುಡಬೇಕ್ ರತ್ನ!’
ಅಂತ್ ಔನ್ ಅಂದ್ರೆ – ದೇವ್ರ್ ಆದ್ರ್ ಏನು!
ಮಾಡ್ತೀನ್ ಔನ್ಗೆ ಖತ್ನ!

ಆಗ್ನೆ ಮಾಡೋ ಐಗೋಳ್ ಎಲ್ಲಾ
ದೇವ್ರೆ ಆಗ್ಲಿ – ಎಲ್ಲ!
ಕನ್ನಡ್ ಸುದ್ದೀಗ್ ಏನ್ರ ಬಂದ್ರೆ
ಮಾನಾ ಉಳಸಾಕಿಲ್ಲ

ನರಕಕ್ಕ್ ಇಳ್ಸಿ ನಾಲ್ಗೆ ಸೀಳ್ಸಿ
ಬಾಯ್ ಒಲಿಸಾಕಿದ್ರೂನೆ-
ಮೂಗ್ನಲ್ ಕನ್ನಡ್ ಪದವಾಡ್ತೀನಿ!
ನನ್ ಮನಸನ್ನ್ ನೀ ಕಾಣೆ!

ಯೆಂಡ ಓಗ್ಲಿ! ಯೆಡ್ತಿ ಓಗ್ಲಿ!
ಎಲ್ಲಾ ಕೊಚ್ಕೊಂಡ್ ಓಗ್ಲಿ!
ಪರ್ಪಂಚ್ ಇರೋ ತನಕ ಮುಂದೆ
ಕನ್ನಡ್ ಪದಗೊಳ್ ನುಗ್ಲಿ!

ಸಾಹಿತ್ಯ – ಜಿ. ಪಿ. ರಾಜರತ್ನಂ
ಸಂಗೀತ / ಗಾಯನ – ರಾಜು ಅನಂತಸ್ವಾಮಿ

download yenda yedti kannad padagol

 

ಟ್ಯಾಗ್ ಗಳು: , , , , , ,